Theo dữ liệu của Google, 70% người tìm kiếm

Theo dữ liệu của Google, 70% người tìm kiếm trên thiết bị di động mua hàng gần đây: đã gọi cho một doanh nghiệp tương tự từ điện thoại của họ đã lưu doanh nghiệp làm liên hệ trên điện thoại của họ đã nhấp để gọi đến doanh nghiệp …

Read More »