Home / Google Cloud

Google Cloud

Cài đặt và quản lý VPS google cloud bằng VPSSIM

Đây là bài viết hướng dẫn mọi người cách cài đặt và quản lý VPS Google Cloud bằng phần mềm VPSSIM. Trong bài trước, mình đã hướng dẫn mọi người cách tạo VPS trên Google Cloud và các thiết lập cơ bản cho nó. để có thể sử dụng phần mềm …

Read More »

Hướng dẫn cách tạo VPS trên Google Cloud

Mình sẽ hướng dẫn cách tạo VPS trên Google Cloud theo một cách đơn giản nhất. VPS tức là máy chủ ảo, Các bạn có thể dùng VPS để làm nhiều thứ như cài windows để cài game chạy auto cày tiền :gach: , hay chạy tool Youtube…, Mình sẽ …

Read More »