Home / Tag Archives: google adwords

Tag Archives: google adwords

Nếu bạn đang sử dụng quảng cáo văn bản

Nếu bạn đang sử dụng quảng cáo văn bản, hiển thị và video nhưng cũng muốn kiểm soát cụ thể hơn về chi tiêu vào quảng cáo xuất hiện khi ai đó tìm kiếm trên Google, bạn sẽ chọn loại chiến dịch bổ sung nào? Mạng hiển thị, nâng cao …

Read More »